Formulieren voor aanmelding voor kandidaatstelling

Na overleg met het bestuur van de DAA, zijn dit de formulieren voor kandidaatstelling.

formulier voor het aangaan van een lijstverbinding

formulier kandidaatstelling

bewilligingsverklaring