Tijdpad verkiezingen

Schema verkiezingen OR 2018

 

ma 15 jan                              peildatum kiesgerechtigden (art. 11 lid 2 Model-Kiesreglement)

 

ma 22 t/m ma 29 jan          openstelling kiezersregister (elektronisch, inloggen met UvAnetID, art. 12 lid 1 en 2) mogelijkheid om verzoeken tot wijziging bij het CSB in te dienen (art. 13 lid 1)

 

ma 29 t/m vrij 2 feb              CSB beslist over verzoeken tot wijziging en muteert zo nodig (art. 13 lid 3)

 

ma 5 feb                                  vaststellen kiezersregister door CSB (art. 13 lid 3)
di 6 feb t/m vrij 9 feb           termijn voor het indienen van bezwaren (art. 78)

 

ma 12 feb                                behandeling bezwaren

 

ma 5 t/m ma 12 mrt             kandidaatstelling

 

di 13 mrt                                 gelegenheid tot herstel van verzuimen (art. 26 lid 1)

 

do 15 mrt                                openbare zitting CSB (vaststelling ingediende                                                         kandidatenlijsten (art. 27 lid 1) 16.30 – 17.00, Maagdenhuis, kamer 21

 

vrij 16 t/m do 22 mrt               terinzagelegging vastgestelde kandidatenlijsten in                                                  hal MH (art. 33 lid 2)

                                               

ma 19 t/m do 22 mrt              termijn voor het indienen van bezwaren (art. 78)

 

ma 26 mrt                                behandeling bezwaren

 

ma 16 t/m vrij 20 apr              STEMPERIODE

 

di 24 apr                                 openbare zitting CSB i.v.m. vaststelling uitslag,                                                   (art. 49 lid 1),  14.30 – 15.30 uur, Maagdenhuis,kamer 21, met aansluitend om 16.00 uur de feestelijke                                               bekendmaking van de uitslag door het College van Bestuur in de kantine