Word lid

Word lid van de medezeggenschapsvereniging De Amsterdamse Academie. Word lid omdat je betrokken bent bij de Universiteit van Amsterdam, omdat je mee wilt denken over de toekomst van de UvA, omdat je mee wilt doen aan de Ondernemingsraadverkiezingen in 2018. Of word lid omdat je onze vereniging steunt. Vul het formulier nu in.

Voordelen meedoen aan de Ondernemingsraad verkiezingen als DAA

We bundelen onze krachten. Bij de vorige verkiezingen bleek het zelf samenstellen van niet-vakbondslijsten erg ingewikkeld. De vereniging DAA heeft de know-how, en aansluiten bij de DAA heeft als voordeel dat je je alleen hoeft te concentreren op de kandidaten en het formuleren van een programma (binnen de kaders van de uitgangspunten van DAA).

Medezeggenschapsvereniging De Amsterdamse Academie

De vereniging ‘De Amsterdamse Academie’ wil actief deelnemen aan ondernemingsraden van de UvA op een kritische en constructieve wijze. Zij wil hiermee een alternatief bieden voor de verkiezingslijsten die ontstaan zijn naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting van 2015 en de traditionele vakbondslijsten. De UvA heeft net als vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen moeite goede bestuurders te vinden op elk niveau. De Amsterdamse Academie stelt zich daarom ook ten doel toekomstige academische bestuurders op te leiden. De Amsterdamse Academie is de eerste medezeggenschapsvereniging in Nederland en is opgericht op 24 oktoberRead More