Over ons

Het oprichtingsbestuur van de medezeggenschapsvereniging bestaat uit:
Gerwin van der Pol, voorzitter
Cees Kleverlaan, secretaris
Isabel Smallegange, penningmeester
Annemie Ploeger, bestuurslid
Han van der Maas, bestuurslid

Er is een bestuur nodig om de vereniging op de rit te krijgen en houden, maar de vereniging bestaat vooral voor en door de leden. Op het platform en tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben de leden inspraak.

Contact: info@deamsterdamseacademie.nl

Postadres: Gustav Mahlerlaan 3004 – 11n69    1081 LA Amsterdam