Opleiding DAA

De UvA heeft net als vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen moeite goede bestuurders te vinden op elk niveau. De Amsterdamse Academie stelt zich daarom ook ten doel toekomstige academische bestuurders op te leiden. We verwachten dat deelname van talentvolle jonge academici aan de ondernemingsraden hierbij een grote rol kan spelen. Juist jonge onderzoekers/docenten waarvan de verwachting is dat ze over enige jaren door zullen groeien naar hogere academische rangen zouden in de ondernemingsraden ervaring met academisch bestuur op moeten doen. De Amsterdamse Academie wil daarom ook een rol spelen in de opleiding van de leden van de ondernemingsraden.