Verkiezingen DAA

In het voorjaar 2018 wordt de nieuwe medezeggenschap gekozen. De DAA doet mee aan de verkiezingen op alle faculteiten.

De Amsterdamse Academie heeft een verenigingsstructuur. Alle leden van de academische gemeenschap  met een officiële binding met de UvA of aan haar gelieerde stichtingen en bedrijven kunnen lid worden. Dit zijn alle personeelsleden inclusief het OBP van de UvA en ook gastonderzoekers, buitenpromovendi, etc.

De vereniging heeft een gekozen bestuur van vijf leden dat verantwoording aflegt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hoofdtaak van het bestuur is de samenstelling van de kieslijst van de vereniging en de organisatie van de verkiezingscampagne voor de ondernemingsraadverkiezingen.

Alle leden van de vereniging die door het Centraal Stembureau van de UvA als kandidaat ondernemingsraadslid worden geaccepteerd kunnen zich kandidaat stellen. Het bestuur kan een kiescommissie instellen om de kieslijst samen te stellen.

Lidmaatschapsgelden worden ingezet voor verkiezingscampagnes, de organisatie van de vereniging, en opleiding en ondersteuning van haar bestuurs- en de ondernemingsraadleden.